Hi ha coses que perden el sentit:
saber que sempre pots tornar,
estendre’s més enllà de les marjades.

Les cases s’ensorren.

Anuncis