L’ocell reposa a la branca pelada.
O la branca reposa a les potetes de l’ocell.
O jo potser no vinc d’enlloc.

Anuncis