Sembla que al final
sempre hi hagi d’haver
un mar.
O a l’horitzó de la nit,
un altre mar.

Anuncis