A Julien Béthencourt

An viatjat tras los matins verds
Subre las aigas de l’ailà,
An virat tantes còps
Dins los cèls clars,
An saludadas
Las milantas mòrts dels astres
E son tornats als camps paures
Per centenas
Dins l’amudiment del temps present,
Los aucèls del cande matin.

A Julien Béthencourt

Han viatjat a través dels verds matins
Sobre les aigües de l’enllà,
Han giravoltat tantes vegades
Dins els cels clars,
Han saludat
Les innumerables morts dels astres
I han tornat als pobres camps
Per centenars
Dins la mudesa de l’instant,
Els ocells del blanc matí.

(Traducció: Laia Noguera i Clofent)

D’Ombras de luna (Editions la Margeride, 2010)

Anuncis