Una Xarxa. Les Joies connectades.
A dintre, el Ressò.
No hi ha dintre.
El públic no hi ha estat. No hi hagut trama.
No és res, cada mirall: és el Ressò.

Anuncis