Com el malalt, que fa molt temps que jau,
un dia vol llevar-se ja del llit,
sense força ni ningú que l’ajude,
i en estar dret de sobte plegat cau;
em passa a mi, que contra amor m’esforce
i vull seguir el que el meu seny desitja.
No ho puc complir perquè la força em trau
un mal extrem que l’amor em procura.

Anuncis