PERTANYO A LA LLIBERTAT

Sóc esclau de lo que fuig.
Rusiñol, El pati blau

Pertanyo a la llibertat
i no sóc de ningú més,
ningú em diu fes o desfés
ni m’entra cap veritat
si ella no m’ha tirat
el seu penúltim cartutx,
i no m’admet cap rebuig,
només faig lo que ella vol
i canto amb el rossinyol
“sóc esclau de lo que fuig”.

Enric Casasses

Del llibre Bes nagana (Barcelona: Edicions de 1984, 2011)

Gravat de Mercè Galí

Anuncis