A TALL DE PLAGI

No pas per llur estultícia
els qui es pensen que no saben res
deixen de ser uns cucs
que es rebolquen
en un racó del fang
de la incultura,
la ignorància
i la barbàrie.

Altrament,
de la quadratura del cercle
a l’encerclament del quadrat
hi ha un aiguabarreig
que porta l’amanerament
fins a embafar,
i llavors es posa de manifest
el fet prodigiós
que el pare d’Homer
va ser un riu.

Carles Hac Mor