Cada amic és omplert de l’únic amor de l’únic Amat. L’amor no minva ni que siguin molts els qui el rebin. I el cabal d’amor, en cada Amic, el fornia felicitat mental, síntesi de llum i ombres, i felicitat real, síntesi de tribulacions i plaers.

L’amor de l’Amat és de tal naturalesa que no disminueix quan omple el cor en molts Amics. És tot sencer en cada Amic. I aquest amor dóna la vera ciència de l’Amic, més enllà de llum i tenebres, i la vera felicitat, més enllà de joia i dolor, que se’n deriven.

Lluís Maria Xirinacs, Dietari final


Anuncis