LA QÜESTIÓ de la interpretació
no és pas gens clara,
costa de veure-hi el fil,
pertot hi ha enigmes,
i tanmateix el problema
n’és la voluntat de desxifrar,
ja que sense aquesta
tot es fa entenedor.

Carles Hac Mor
Del llibre Sí fa que sí (Palma: Lleonard Muntaner, 2011)

Anuncis