Se senten els càntics pertot.
A cada cèl·lula hi habita
l’essència de tota la bellesa,
i és immensa, inabastable.

Anuncis